Kundeservice

Her finn du det du treng til avslutting og oppretting av abonnement, adresseendring og eigarskifte, m.m.

Les meir

Nettdrift

Kontakt oss ved feil og manglar på vårt nett eller gatelys, ved til- og fråkopling, tilkoping av nye bustadar, oppsetting av byggeskåp eller ved kabelpåvisning.

Les meir

Prisar for nettleige

Er det spørsmål til prisane eller anna i tilknytning til dette kan du ta kontakt med kundeservice på tlf. 57 64 86 00.

Les meir