Retningslinjer

Årdal Energi har retningslinjer som regulerar forholdet mellom Årdal Energi og eksterne tilkytta vårt distribusjonsnett, samt andre aktuelle tema. Kun relevante skjema,instruksar og prosedyrer er tilgjengeleg.

Rettleiing for tilknyting av anlegg
Last ned

Skjema for avtale om graving
Last ned

Anleggsbidrag

Årdal Energi KF har no vedteke retningslinjer for betaling av anleggsbidrag. Dette er i trå med sentrale retningslinjer frå NVE og forskriften om anleggsbidrag.
Informasjon vedrørande dette kan ein få ved å henvende seg til Årdal Energi KF, eller klikk på link under.

Anleggsbidrag