Prisar for nettleige

Er det spørsmål til prisane eller anna i tilknytning til dette kan du ta kontakt med kundeservice på tlf. 57 64 86 00.

Årdal Energi KF - Nettleige 2019

Gjeldande frå og med 01.03.2019 og inntil vidare.

Alle tariffar vert fakturert etterskotsvis kvar andre månad.

Prisane er inkludert alle avgifter.

Nettariff - ( N4 ) Husholdning / jordbruk (nivå 5) inntil 25kW / 50kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     2 187,50 / 4 375
Energiledd     øre/kWh                59,30

 

Nettariff - (N4D ) Husholdning (nivå 5) inntil 25kW / 50kW med forbruk over 8 000 kWh/år

Fastbeløp       kr per kunde/år     2 187,50 / 4 375
Energiledd sommar   øre/kWh     55,40
Energiledd vinter       øre/kWh     61,00

Sommarperiode : mai - juni - juli - aug. - sept.
Vinterperiode : jan. - feb. - mars - april - okt. - nov. - des.

 

Nettariff - ( N41 ) Fritidsbustadar (nivå 5) inntil 6kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     2 187,50
Energiledd     øre/kWh                59,30

 

Nettariff - ( N44 ) Fritidsbustadar (nivå 5) inntil 6kW - 10kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     3 312,50
Energiledd     øre/kWh                59,30

 

 Nettariff - ( 45 ) Fritidsbustadar (nivå 5) større enn 10kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     4 687,50
Energiledd     øre/kWh                59,30

 

Nettariff - ( N5 ) Næringsverksemd (nivå 5) inntil 50kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     3 812,50
Energiledd    øre/kWh                 59,30

 

Nettariff - ( N3 ) Næringsverksemd (nivå 5)  50kW - 200kW

Fastbeløp      kr per kunde/år                  8 812,50
Energiledd     øre/kWh                             47,40
Effektledd      kr/kW per abonnementår   350,00

 

Nettariff - ( N31 ) Næringsverksemd (nivå 4) større enn 200kW

Fastbeløp      kr per kunde/år                 16 312,50
Energiledd     øre/kWh                            46,35
Effektledd      kr/kW per abonnementår  207,50

 

Nettariff - Byggestraum (nivå 5) inntil 25kW

Fastbeløp      kr per kunde/veke     81,25
Energiledd    øre/kWh                     59,30

Oppsetting og nedtaking av byggestraumskap er for tida kr. 1 250,-.

Følgjande prisar gjeld for til eller fråkopling av anlegg:

Tilkopling kr. 1 000,- , fråkopling kr. 1 000,-.

Prisane er inkludert alle avgifter. For næringstariffane er det i fastbeløpet inkludert kr. 800,-/år til Energifondet.

For kundar som ikkje har valgt kraftleverandør og står på leveringsplikt (ventetariff) gjeld følgande:

- inntil 6 veker: gjennomsnittleg marknadspris + 6,25 øre/kWh

- frå og med veke 7: gjennomsnittleg marknadspris + 12,50 øre/kWh

Her kan du laste ned standardavtale for nettleige og vilkår for tilknyting