Eltryggleik

DLE utførerer tenester som

    * Kontroll av elektriske installasjonar og utstyr i private bustadar
    * Kontroll og oppfølging av elektroentreprenørar i ÅE sit konsesjonsområde
    * Revisjon og verifikasjon av elektrisk anlegg, el-sikkerhet og internkontroll i verksemder
    * Informasjon om el-sikkerhet til private, verksemder mm.
    * Opplysningsverksemd til skular
    * Kontroll med omsetting av elektrisk utstyr
    * Bistand til politi ved brannetterforskning

Kontaktperson

Bjørn Hunshammer, tlf 901 64 159