Kundeservice

Målaravlesing

Melding om feil

Kompensasjon ved straumbrot

Flyttemelding

Skifte kraftleverandør

Gravemelding

Her finn du det du treng til avslutting og oppretting av abonnement, adresseendring og eigarskifte, m.m.

Me utfører tenester som dreier seg om ansvar kundedatabase og fagapplikasjonar, avrekning straumkundar, målavlesning og generell kundeservice på telefon.
 

Ta også kontakt med oss når det gjeld tinging av byggjestraum/byggjeskåp.

Kontaktpersonar

Rune Skålbones tlf. 908 30 928