Sjekkliste for eigenkontroll

Dette kan du kontrollera sjølv:

 • Inntakssikringane er som oftast montert der jordkabel eller luftlinje kjem inn i bygningen
 • Inntakssikringane skal ikkje vera unormalt varme
 • Spenningsførande delar ved inntak skal vera skjerma mot tilfeldig berøring
 • Sikringar i sikringsskåpet skal ikkje vera unormalt varme
 • Dersom sikringen ofte koplar ut, tyder dette på at det er for stor belastning på denne kursen
 • Kontroller at skrusikringar er godt tilskrudde
 • Det skal ikkje oppbevarast brennbart materiale eller uvedkommande ting i sikringsskåpet
 • Spenningsførande delar i sikringsskåpet skal vera skjerma mot tilfeldig berøring
 • Kontroller at varmeomnar ikkje er dekka til av gardiner eller andre gjenstandar
 • Kontroller at veggomnar er godt festa
 • Kontroller at tørkestativ eller klessnor ikkje er plassert nærare omn enn den avstanden som er påstempla omnar på bad og vaskerom
 • Kontroller at det ikkje er brukt større lyspærer enn det som er påstempla lysutstyret
 • Kontroller at sengelampar og varmeomnar på barnerom er skikkeleg festa til veggen
 • Kontroller at TV-apparatet er avslått med brytaren når det ikkje er i bruk
 • Kontroller at støpslet til kaffitraktar, brødristar, vasskokar er teke ut etter bruk
 • Kontroller at kokeplater på komfyren alltid vert slått av etter bruk
 • Sjå etter at det ikkje er synlege feil og manglar på installasjonar og utstyr
 • Bruk aldri vaskemaskin og tørketrommel utan tilsyn
 • Unngå utstrakt bruk av skøyteleidning
 • Elektrisk utstyr som vert brukt utandørs skal alltid tilkoplast jorda stikkontakt
 • Utan forvarsel kan ulykker ramma deg og dine næraste. Montering av jordfeilbrytar og overspenningsvern er ei god forsikring for å sikra bustaden mot brann og berøringsfare.
 • Jordfeilbrytaren og overspenningsvernet vert montert i sikringsskåpet. Den koplar ut straumen om det oppstår jordfeil.

Dersom detvært avdekka feil eller mangel på det elektriske anlegget, må desse utbetrast av installatør. Anbefaler å ta ein «Elsjekk» av den elektriske installasjonen kvart 10-12 år, ta kontakt med elektroinstallatør for å avtale dette.