Målaravlesing

Her kan du logge inn på di side og lese av målarstand. Logg inn og registrer målarstanden din.

Du treng kundenummer og pinkode for å registrere målarstanden. Denne finn du på siste faktura.

Normalt vert nettselskapet sine kundar avrekna etter kundens eigen avlesing, som skal gjennomførast 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november. Kundar som vert fjernavlest er kjent med dette.

Ved avlesing og innmelding av forbruk før eller etter oppgjeve avlesingsdato, vert forbruket stipulert i forhold til avlesingsdato. Dette vert maskinelt gjort, etter kundens tidlegare forbruksmønster.

Straumfakturaen vert produsert etter at måleravlesninga er motteken. Forfallsdatoen er fast siste dag i avlesingsmånaden. Vi oppfordrar alle våre kundar til å melda inn målarstanden elektronisk, då via SMS, e-post eller direkte via vår heimeside. Årdal Energi har no også innført e-faktura. Avtalegiro og e-faktura er ein enkel måte for deg som kunde å betala straumrekningen på. Ta kontakt med banken din for å inngå avtale.