Lokale energiutgreiingar (LEU)

Det er ikkje lenger eit forskriftskrav til netteigarar å utarbeida Lokale Energiutgreiingar.