Lover og forskrifter

Formelt er DLE sitt arbeid er forankra i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med føljande forskrifter.

  • Forskrift om elektriske lågspenningsanlegg
  • Forskrift om elektrisk utstyr
  • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarleg område
  • Forskrift om registrering av verksemder som prosjekterer, utfører og vedlikeheld elektriske anlegg
  • Forskrift om kvalifikasjonar for elektrofagfolk
  • Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Forskrift om utstyr og sikkerheitssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
  • Forskrift om bruk og vedlikehald av elektromedisinsk utstyr
  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
  • Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlege atmosfærar.

For alle verksemder gjeld i tillegg Forskrift om systematiskhelse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta).