Prisar for nettleige

Er det spørsmål til prisane eller anna i tilknytning til dette kan du ta kontakt med kundeservice på tlf. 57 64 86 00.

Årdal Energi KF - Nettleige 2018

Gjeldande frå og med 01.01.2018 og inntil vidare.

Alle tariffar vert fakturert etterskotsvis kvar andre månad.

Avlesing av målaren skjer kvart år den: 1.jan., 1.mars, 1.mai, 1.juli, 1.sept. og 1.nov. I løpet av 2018 vil vi skifta ut alle elmålarane med nye AMS målarar. Når du har fått skifta ut målaren din, treng du ikkje lesa av målaren meir, dette vil då skje automatisk.

Prisane er inkludert alle avgifter.

Nettariff - ( N4 ) Husholdning / jordbruk (nivå 5) inntil 25kW / 50kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     2 187,50 / 4 375
Energiledd     øre/kWh                68,75

 

Nettariff - (N4D ) Husholdning (nivå 5) inntil 25kW / 50kW med forbruk over 8 000 kWh/år

Fastbeløp       kr per kunde/år     2 187,50 / 4 375
Energiledd sommar   øre/kWh     66,45
Energiledd vinter       øre/kWh     69,75

Sommarperiode : mai - juni - juli - aug. - sept.
Vinterperiode : jan. - feb. - mars - april - okt. - nov. - des.

 

Nettariff - ( N41 ) Fritidsbustadar (nivå 5) inntil 6kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     2 187,50
Energiledd     øre/kWh                68,75

 

Nettariff - ( N44 ) Fritidsbustadar (nivå 5) inntil 6kW - 10kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     3 312,50
Energiledd     øre/kWh                68,75

 

 Nettariff - ( 45 ) Fritidsbustadar (nivå 5) større enn 10kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     4 687,50
Energiledd     øre/kWh                68,75

 

Nettariff - ( N5 ) Næringsverksemd (nivå 5) inntil 50kW

Fastbeløp      kr per kunde/år     3 812,50
Energiledd    øre/kWh                 68,75

 

Nettariff - ( N3 ) Næringsverksemd (nivå 5)  50kW - 200kW

Fastbeløp      kr per kunde/år                  8 812,50
Energiledd     øre/kWh                             56,25
Effektledd      kr/kW per abonnementår   350,00

 

Nettariff - ( N31 ) Næringsverksemd (nivå 4) større enn 200kW

Fastbeløp      kr per kunde/år                 16 312,50
Energiledd     øre/kWh                            55,00
Effektledd      kr/kW per abonnementår  207,50

 

Nettariff - Byggestraum (nivå 5) inntil 25kW

Fastbeløp      kr per kunde/veke     81,25
Energiledd    øre/kWh                     68,75

Oppsetting og nedtaking av byggestraumskap er for tida kr. 1 250,-.

Følgjande prisar gjeld for til eller fråkopling av anlegg:

Tilkopling kr. 1 000,- , fråkopling kr. 1 000,-.

Prisane er inkludert alle avgifter. For næringstariffane er det i fastbeløpet inkludert kr. 800,-/år til Energifondet.

For kundar som ikkje har valgt kraftleverandør og står på leveringsplikt (ventetariff) gjeld følgande:

- inntil 6 veker: gjennomsnittleg marknadspris + 6,25 øre/kWh

- frå og med veke 7: gjennomsnittleg marknadspris + 12,50 øre/kWh

Her kan du laste ned standardavtale for nettleige og vilkår for tilknyting