Nettdrift

Kontakt oss ved feil og manglar på vårt nett eller gatelys, ved til- og fråkopling, tilkoping av nye bustadar, oppsetting av byggeskåp eller ved kabelpåvisning.

Kontakt oss ved

  • Feil og manglar på vårt nett eller gatelys
  • Til og fråkopling
  • Tilkopling av nye bustadar
  • Oppsetting av byggeskåp
  • Kabelpåvising

Kontaktpersonar

Edvard Holsæter, tlf 900 36 330