Vil du ha informasjon om straumutkopling og prisendringar?

Sjekk om vi har dei rette opplysingane om deg, telefonnummer for mobilen og e-postadressa . Gå inn på heimesida vår www.ardal-energinett.no - målaravlesing/mi side - Logg inn. På den siste fakturaen finn du kundenummer og pinkode, som blir brukt som brukarnamn og passord. På "Mi side" kan du også finna forbruks- og fakturahistorikk, og du kan levera inn målarstanden din.