Endring i fakturering av nettleiga

Med bakgrunn i endring av Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetting og fakturering av netteneseter vert alle kundar fakturert etterskotsvis.

Endringa vil skje frå 1.januar 2016 og gjeld for fakturering av nettleige (bade fastbeløp og energiledd) basert på målaraavlesing. Målaravlesing vert gjennomførd kvar andre månad med påfølgjande fakturering og forfalli slutten av månaden.

Målaravlesing skal skje følgjande datoar: 1.januar, 1.mars, 1.mai, 1.juli, 1.september og 1.november.